• Kontakt

AMADO GROUP SP. Z.O.O
NIP: 5213698412
UL. Skarbka z gór 15u lok. 13
03-287 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561116, kapitał zakładowy 50 000,00zł, NIP: 521-369-84-12.

 

Obsługa transakcji internetowych www.manito.pl oraz allegro.pl

ul. Zegrzyńska 4

05-119 Legionowo

TEL: Infolinia - 574 241 000

MAIL: sklep@manito.pl

 

Hurt \ Współpraca

TEL: 533 361 150 / 533 361 190

MAIL: handel@manito.pl

 

Możesz skontaktowac się z nami w następujący sposób:

1) Pisemnie na adres: ul. Zegrzyńska 4, 05-119 Legionowo
2) Za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@manito.pl
3) Telefonicznie pod numerem infolinii: 574 241 000